Ekologia - współczesny problem ludzkości


Artykuł nawiązuje do ekologii

Rzeki bliżej natury

Jak zapobiegać powodziom, nie niszcząc krajobrazu i rzekom przywrócić naturalny bieg? Co robić, by polskie doliny spełniały wymogi europejskiej Dyrektywy Wodnej? Odpowiedzi na podobne pytania padną podczas czerwcowej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. „Celem spotkania jest prezentacja osiągnięć w zakresie technik ochrony, renaturyzacji i rewitalizacji, kształtowania i zagospodarowania rzek oraz ich dolin” – wyjaśniają organizatorzy konferencji z Katedry Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Program konferencji „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych" przewiduje wykłady, prezentacje posterów oraz dyskusje. Odbędą się one 5 i 7 czerwca br. w centrum konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dom Gościnny Przegorzały w Krakowie). Na 6 czerwca planowany jest pobyt studyjny uczestników w Białce Tatrzańskiej.

Informacji udzielają członkowie komitetu organizacyjnego, dr inż. Andrzej Strużyński i dr inż. Jacek Florek e-mail: konferencja-dolinyrzek@ar.krakow.pl Tel. 012 662 4023 HEN

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

    Nie mozna połączyć się z adresem: http://www.forum.biolog.pl/rss6.php.